uhealth PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinio atnaujinimo data: 2024-07-19

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Jūsų privatumas ir Jūsų Asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas, todėl šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) norime Jums paaiškinti, kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų Asmens duomenis, kokias Jūs kaip duomenų subjektas teises turite bei pateikiame kitą svarbią informaciją apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą.

1.2. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) nustato pagrindinius principus ir reikalavimus mums bei kitiems duomenų valdytojams dėl Asmens duomenų tvarkymo. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis laikomės BDAR bei kitų taikytinų teisės aktų reikalavimų, taip pat priežiūros institucijų nurodymų.

1.3. Sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys), kuri naudojama šioje Privatumo politikoje, atitinka BDAR pateikiamą apibrėžimą ir, be kita ko, reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir t. t.

1.4. Ši Privatumo politika taikoma, kai Jūs naudojatės mūsų sukurta ir valdoma mobiliąja programėle uhealth (toliau – Programėlė), naudojatės mūsų ir (ar) mūsų partnerio – asmens sveikatos priežiūros įstaigos Uždaroji akcinė bendrovė „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“, juridinio asmens kodas 111508848, registruotos buveinės adresas V. Grybo g. 32, LT-10318 Vilnius, Lietuva (toliau – Hila) teikiamomis paslaugomis arba kai lankotės mūsų svetainėje, pasiekiamoje adresu https://uhealth.lt/ (toliau – Svetainė), taip pat kai susisiekiate su mumis telefonu ar kitais komunikacijos kanalais. Apie Programėlę ir teikiamas paslaugas mes taip pat informuojame ir komunikuojame mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose „Facebook“, „LinkedIn“, „Instagram“ ir „Twitter“ (toliau – Socialinės paskyros), todėl ten Jūsų pateikiama informacija taip pat gali būti tvarkoma.

1.5. Naudodamiesi Programėlės teikiamomis paslaugomis ir galimybėmis uhealth partneris - Hila Jums ir kitiems asmenims (pacientams) teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Šių paslaugų teikimo metu Hila tvarko Jūsų asmens duomenis, todėl labai svarbu, kad Jūs susipažintumėte su Hila privatumo politika ir Hila privatumo pranešimu, kuris pateikiamas šios Privatumo politikos pabaigoje. 

1.6. Programėlėje arba Svetainėje gali būti nuorodų į Hila interneto svetainę(es) ir privatumo politikas ir kitas interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras. Tokioms svetainėms ar socialinių tinklų paskyroms ši Privatumo politika nėra taikoma ir, prieš pateikdami savo Asmens duomenis šiose svetainėse ar paskyrose, peržiūrėkite jų privatumo politikas.

1.7. Taip pat norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad Jeigu prisijungimui prie Programėlės ar naudojimuisi kitais Programėlės funkcionalumais naudojatės biometrinio autentifikavimo priemonėmis, pavyzdžiui, veido atpažinimo ar pirštų atspaudų atpažinimo technologija, su informacija apie Jūsų biometrinių Asmens duomenų tvarkymą susipažinti galite Jūsų naudojamo išmaniojo įrenginio gamintojo skelbiamose privatumo politikose ar privatumo pranešimuose. uhealth prieigos prie Jūsų biometrinių Asmens duomenų neturi ir šių duomenų netvarko.

1.8. Jei naudojatės mūsų Programėle ir Svetaine, užsakote ir naudojatės mūsų paslaugomis, lankotės mūsų Socialinėse paskyrose, susisiekiate su mumis, prenumeruojate mūsų naujienas, mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir susipažinote su Privatumo politikoje pateikiama informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, Asmens duomenų naudojimo tikslus, būdus bei tvarką.

1.9. Mes galime keisti Privatumo politiką, todėl prašome Jūsų reguliariai apsilankyti Programėlėje ir Svetainėje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją. Kai kuriais atvejais galime Jums pateikti atskirus privatumo pranešimus, būdingus tam tikroms mūsų teikiamoms paslaugoms. Tokie pranešimai turi būti skaitomi kartu su šia Privatumo politika.

2. KAS MES?​

2.1. Mes esame Upcoming Health, UAB, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 305960587, adresas Vilniaus g. 31, LT-01402, Vilnius, Lietuva (toliau – uhealth arba mes), ir mes esame Jūsų Asmens duomenų valdytojas. uhealth veikia kaip duomenų valdytojas tiek, kiek Jūsų duomenų tvarkymas yra susijęs su Programėlės paslaugų ir funkcionalumo užtikrinimu Jums.

2.2. Duomenų valdytojas nustato, kokiais tikslais ir kokiais būdais tvarkomi Asmens duomenys. Duomenų tvarkytojas tvarko Asmens duomenis tik duomenų valdytojo vardu, jo nustatytais tikslais ir būdu.

2.3. Kai teikdama paslaugas Hila tvarko Hila pacientų, gydytojų ir kitų asmenų asmens duomenis, uhealth veikia kaip Hila duomenų tvarkytojas. uhealth ir Hila yra sudariusios atskirą susitarimą dėl tarpusavio bendradarbiavimo ir Asmens duomenų keitimosi, kuriame nustatomos Asmens duomenų tvarkymo sąlygos ir su Asmens duomenų tvarkymu susiję šalių įsipareigojimai.

2.4. Tai, kaip Hila tvarko Jūsų Asmens duomenis veikdama kaip duomenų valdytojas, kaip minėta, aprašyta Hila privatumo politikoje bei Hila privatumo pranešime, kuris pateikiamas šios Privatumo politikos gale.

3. KAIP MES GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

3.1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:

3.1.1. Naudojantis tapatybės nustatymo priemonėmis pateikiami ir (ar) tapatybės nustatymo (identifikavimo) metu gaunama informacija;

3.1.2. Registracijos informacija, kurią pateikiate registruodamiesi Programėlėje, kurdami paskyrą joje, kai užsakote paslaugas, susisiekiate su mumis el. paštu ar telefonu ir pan.;

3.1.3. Informacija, kurią siunčiate uhealth, naudodamiesi mūsų žinučių, pokalbių, pranešimų, nuotraukų talpinimo, vaizdo skambučių ar panašias funkcijas;

3.1.4. Informacija apie Jūsų naudojimąsi Programėle, savo paskyra, Svetaine, Socialinėmis paskyromis, pavyzdžiui, paslaugų naudojimo istorija, Jūsų IP adresas, apsilankymo Svetainėje istorija, pasirinkimai, atidarytos URL nuorodos ir pan.;

3.1.5. Kai Jūsų Asmens duomenis, Jūsų sutikimu, mums pateikia Jūsų artimieji asmenys, taip pat kai Jūsų duomenis pateikia Hila ar kitos sveikatos priežiūros įstaigos, pavyzdžiui, nurodo Jūsų kontaktus, nurodo Jus kaip paslaugų gavėją ir pan.;

3.1.6. Kai informaciją gauname iš trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, iš valstybės institucijų ar valstybės valdomų informacinių sistemų (pavyzdžiui, elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau - ESPBI IS), mokėjimo įstaigų apie atliktus mokėjimus ir pan.;

3.1.7. Kai pateikiate informaciją ir dalyvaujate mūsų organizuojamose klientų apklausose, skambinate mūsų klientų aptarnavimo ir paslaugų telefono numeriais;

3.1.8. Renkame informaciją naudodamiesi įvairiomis technologijomis, tokiomis kaip slapukai ir taikomųjų programų sąsajos, įskaitant kai naudojatės Programėle ir Svetaine, naudodami vieną ar daugiau įrenginių, nesvarbu, ar esate prisijungę, ar ne.

3.2. Mes laikomės nuostatos, kad Asmens duomenis mums teikiantis asmuo, tiek teikdamas savo Asmens duomenis, tiek Asmens duomenis apie kitus asmenis (pavyzdžiui, Hila, atstovaujamus asmenis, pacientus, gydytojus), yra atsakingas už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat, jei reikia, už asmens, kurio duomenys teikiami, sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Vis dėlto, tam tikrais atvejais mes galime imtis ir papildomų proporcingų priemonių ir paprašyti patvirtinti, kad asmuo turi teisę teikti mums Asmens duomenis (pavyzdžiui, pildant registracijos ar paslaugų užsakymo formas). Esant poreikiui (pavyzdžiui, kai asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime tokių duomenų teikėją.

4. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS, KOKIAIS TIKSLAIS IR TEISINIAIS PAGRINDAIS JUOS TVARKOME?
 
Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Tvarkomi Asmens duomenys    
Asmens duomenų tvarkymo terminai
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Tapatybės nustatymas ir (ar) patvirtinimas.

 

Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, slaptažodis (PIN kodas), asmens tapatybės dokumentų duomenys, bet kokia kita Jūsų pateikiama informacija, įrodanti Jūsų tapatybę.

VĮ „Registrų centras“ tvarkomos ESPBI IS duomenys: vardas, pavardė, biologinė lytis, gimimo data, ESPBI IS identifikacinis kodas, asmens kodas, taip pat atstovaujamųjų sąrašas (vaikai, globotiniai, ribotai veiksnūs tam tikroje srityje asmenys) ir jų vardai, pavardės, asmens kodai, gimimo datos, ESPBI IS identifikaciniai kodai.

Nurodytu tikslu Jūsų Asmens duomenis tvarkysime naudojimosi paskyra Programėlėje laikotarpiu ir 3 metus nuo paskyros panaikinimo ar paskutinio prisijungimo prie Programėlės.

 

Sutarties su Jumis vykdymas arba siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas);

Mūsų arba trečiosios šalies teisėtas interesas kokybiškai ir efektyviai vykdyti savo įsipareigojimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas);

Paslaugų teikimo ir (ar) bendradarbiavimo sutartis su Hila ir jos pagrindu sudarytas susitarimas dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

Registracija Programėlėje, naudojimasis registruoto naudotojo paskyra, prisijungimas prie Programėlės.

 

Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, slaptažodis (PIN kodas), telefono numeris, adresas, Programėlės ir paskyros naudojimo istorija, su paslaugų užsakymu, paslaugomis ir paskyra susietas turinys bei pranešimai, atstovaujamų asmenų turinys.

Taip pat registracijos Programėlėje patvirtinimo laikas ir patvirtinimo tipas bei unikalus įrenginio identifikacinis kodas.
 

Nurodytu tikslu Jūsų Asmens duomenis tvarkysime naudojimosi paskyra Programėlėje laikotarpiu ir 3 metus nuo paskyros panaikinimo ar paskutinio prisijungimo prie Programėlės.
 

 

Sutarties su Jumis vykdymas arba siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas);

Mūsų arba trečiosios šalies teisėtas interesas kokybiškai ir efektyviai vykdyti savo įsipareigojimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas);

Paslaugų teikimo ir (ar) bendradarbiavimo sutartis su Hila ir jos pagrindu sudarytas susitarimas dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

Paslaugų Programėlės naudotojams teikimas.

 

Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas (jei reikalinga), el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, mokėjimo sąskaitos numeris, užsakymo informacija, paslaugų krepšelio istorija ir kita informacija, reikalinga paslaugų teikimui.

Sveikatingumo ir aktyvumo duomenys renkami naudojantis išmaniais įrenginiais.

 

Sutarties galiojimo (paslaugų užsakymo vykdymo) laikotarpiu ir 5 metus nuo sutarties (paslaugų užsakymo vykdymo) pabaigos.

 

Sutarties su Jumis vykdymas arba siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas);

Mūsų arba trečiosios šalies teisėtas interesas kokybiškai ir efektyviai vykdyti savo įsipareigojimus Jums ir teikti kokybiškas paslaugas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas);

Jūsų specialių kategorijų asmens duomenys tvarkomi Jūsų aiškiai išreikšto sutikimo pagrindu (BDAR 9 straipsnio 2 dalies a) punktas);

Paslaugų teikimo ir (ar) bendradarbiavimo sutartis su Hila ir jos pagrindu sudarytas susitarimas dėl asmens duomenų tvarkymo.
 

Mūsų partnerių darbuotojų (gydytojų) registracija Programėlėje ir naudojimasis mūsų Programėle siekiant teikti paslaugas Programėlės naudotojams (pacientams)

 

Asmens kodas, telefono numeris, medicininės licencijos identifikacinis kodas, registracijos Programėlėje patvirtinimo laikas ir patvirtinimo tipas.

VĮ „Registrų centras“ tvarkomos ESPBI IS duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, atvaizdas, gimimo data, ESPBI IS identifikacinis kodas, medicinos licencijos istorija, profesinė istorija.

 

Nurodytu tikslu Jūsų Asmens duomenis tvarkysime naudojimosi paskyra Programėlėje laikotarpiu ir 3 metus nuo paskyros panaikinimo ar paskutinio prisijungimo prie Programėlės.

 

Sutarties su Hila vykdymas arba siekis imtis veiksmų Hila prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas);

Mūsų arba trečiosios šalies teisėtas interesas kokybiškai ir efektyviai vykdyti savo įsipareigojimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas);

Paslaugų teikimo ir (ar) bendradarbiavimo sutartis su Hila ir jos pagrindu sudarytas susitarimas dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

Paslaugų kokybės užtikrinimas, konsultacijos dėl mūsų paslaugų bei užklausų administravimas.

 

Jūsų vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, naudotojo identifikacinis numeris, užklausos ir atsakymo į užklausą turinys, paslaugos užsakymo informacija, gydytojo konsultacijos ir (ar) vizito identifikacinis numeris, kaina ir kita informacija, reikalinga suteikti konsultaciją ir administruoti užklausą.

 

Jūsų Asmens duomenis tvarkysime klausimo administravimo laikotarpiu ir 1 metus nuo klausimo administravimo, konsultacijos pabaigos ar paskutinio kontakto, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau nei 6 mėnesius.

 

Mūsų arba trečiosios šalies teisėtas interesas teikti konsultacijas, spręsti kylančius klausimus, ir Jums teikti kokybiškas paslaugas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas);

Siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas).
 

uhealth susitarimai su partneriais ir paslaugų teikėjais, jų vykdymas bei kitas vidaus administravimas.

 

Jūsų vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, pareigos, darbovietės pavadinimas, adresas, ryšys su juridiniu asmeniu, kai atstovaujamas juridinis asmuo, individualios veiklos pažymėjimo duomenys, kiti bendradarbiavimui reikalingi duomenys.

 

Jūsų Asmens duomenis tvarkysime paslaugų teikimo ir (ar) bendradarbiavimo laikotarpiu ir 5 metus nuo paslaugų teikimo ir (ar) bendradarbiavimo pabaigos.

 

Sutarties su Jumis vykdymas arba siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas);

Mūsų arba trečiosios šalies teisėtas interesas kokybiškai ir efektyviai vykdyti savo įsipareigojimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas).
 

Finansinių operacijų atlikimas, finansinė apskaita, įsiskolinimų valdymas.

 

Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pareigos, darbovietės pavadinimas, adresas, ryšys su atstovaujamu juridiniu asmeniu, kai atstovaujamas juridinis asmuo, mokėjimo sąskaitos numeris, finansų įstaiga, mokėjimų informacija, skolų informacija, įmokų surinkimą administruojančios bendrovės perduoti duomenys ir patvirtinimai apie mokėjimus.

 

Jūsų Asmens duomenis tvarkysime pagal taikytinus teisės aktus, įskaitant LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtintą Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę.
Kai Asmens duomenys nepatenka į aukščiau minėtą saugojimo sritį, juos tvarkysime sutarties galiojimo ar šalių bendradarbiavimo laikotarpiu ir 10 metų po sutarties ir (ar) santykių pasibaigimo (paskutinio kontakto).

 

Sutarties su Jumis vykdymas arba siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas);

Teisinės prievolės vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c) punktas).

 

Programėlės ir Svetainės valdymas, veikimo, saugumo užtikrinimas ir kokybės tobulinimas.
 

 

IP adresas, slapukų, unikalaus mobiliojo įrenginio naudotojo numerio ir kitų nustatymų pagalba renkami duomenys, naudojamo įrenginio duomenys (modelis, operacinė sistema, naršyklės tipas ir versija), unikalųjį įrenginio identifikatorių (pavyzdžiui, Jūsų įrenginio IMEI numerį, įrenginio belaidžio tinklo sąsajos MAC adresą arba įrenginio naudojamą mobiliojo telefono numerį), mobiliojo tinklo informaciją, veiklos Programėlėje duomenys (prisijungimo data ir laikas, vieta, veikla, pasirinkimai, techninės klaidos), analitiniai duomenys, pavyzdžiui, informacija apie Jūsų apsilankymą, įskaitant jūsų spustelėtos nuorodos mūsų Svetainėje arba Programėlėje, per ją ir iš jos (įskaitant datą ir laiką), peržiūros arba ieškotos paslaugos, puslapių atsako laikas, kiek laiko praleidote tam tikruose puslapiuose, puslapių sąveikos informaciją (pavyzdžiui, slinkimo ir spustelėjimų) ir metodus, naudojamus
išeiti iš puslapio.

 

Programėlės ir Svetainės duomenys saugomi taip, kaip nurodyta šios privatumo politikos skyriuje „Slapukai ir kitos stebėjimo technologijos“.

Duomenys, kurie nepatenka į stebėjimo technologijų informaciją, saugomi ne ilgiau kaip 3 metus nuo surinkimo dienos.

 

Jūsų duotas sutikimas dėl Asmens duomenų tvarkymo BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas);

Teisėti mūsų ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas).

 

Kandidatų į siūlomą darbo vietą įvertinimas ir atranka.

 

Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, išsilavinimo bei veiklos (patirties) duomenys, gyvenimo aprašymo turinys, kita kandidato atrankai ir (ar) įvertinimui reikalinga ar paties kandidato savanoriškai pateikta informacija.

 

Jūsų Asmens duomenis tvarkysime atrankos laikotarpiu ir 3 mėnesius pasibaigus atrankai, jei yra gautas kandidato sutikimas duomenis saugoti po atrankos (nebent sutikimas atšaukiamas anksčiau).

 

Jūsų duotas sutikimas dėl Asmens duomenų tvarkymo BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas) – kai sutinkate dėl duomenų saugojimo po atrankos.

Siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas) – kai pateikiate savo kandidatūrą į mūsų siūlomą darbo vietą;
 

Naujienų siuntimas, apklausų vykdymas, Rinkodara ir produktų bei paslaugų, kurios gali jus sudominti, teikimas.

 

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, apklausos skelbime, anketoje prašomi nurodyti duomenys, informacija surinkta Jums naudojantis Programėle ir uhealth paslaugomis.
 

 

Duomenys tvarkomi 3 metus nuo sutikimo gavimo arba, jei Asmens duomenys tvarkomi ne sutikimo pagrindu Programėlės ir (ar) paslaugų naudojimosi laikotarpiu ir 3 metus nuo paskutinio naudojimosi Programėle ir (ar) paslaugomis.

 

Jūsų duotas sutikimas dėl Asmens duomenų tvarkymo BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas);

Teisėti mūsų ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas).

 

Ginčų sprendimas ir pretenzijų nagrinėjimas.
 

 

Jūsų vardas, pavardė, atstovaujamo juridinio asmens, pavadinimas, adresas, pareigos, ryšys su atstovaujamu juridiniu asmeniu, telefono numeris, el. pašto adresas, pretenzijos ar kito panašaus dokumento turinys, su ginču ir (ar) pretenzija susijusi informacija ir (ar) dokumentai.

 

 

Aukščiau nurodytu tikslu Jūsų Asmens duomenis tvarkysime visą ginčo ir (ar) pretenzijos nagrinėjimo laikotarpį ir 3 metus nuo neteisminio ginčo ir (ar) pretenzijos nagrinėjimo pabaigos bei 10 metų po teisminio ginčo nagrinėjimo pabaigos.

 

Teisinės prievolės vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c) punktas).

Teisėtas mūsų interesas pareikšti, vykdyti arba apginti savo teises ir teisinius reikalavimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas);
 

 

4.1. Tam tikrais atvejais mes Jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis galime siųsti su Programėlės veikimu susijusias žinutes, pavyzdžiui, informuoti apie Programėlės techninius pasikeitimus, paslaugų, pasiekiamų per Programėlę užsakymą, pokyčius ir panašiai. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam mūsų paslaugų teikimui ir jie nėra laikomi reklaminiais pranešimais.

4.2. Tam, kad galėtume Jums suteikti prieigą prie Programėlės, mes tvarkome Jūsų geolokacijos duomenis. Šių duomenų rinkimo mastą mes minimizuojame ir renkame duomenis tiktai apie apsilankymą tam tikroje vietoje (pavyzdžiui, paslaugų gavimo vietoje). Jūs galite panaikinti prieigą prie savo geolokacijos duomenų, pakeisdami įrenginio nustatymus, tačiau perspėjame, jog tokiu atveju Jūs negalėsite visiškai ar iš dalies naudotis Programėle.

5. SOCIALINĖS PASKYROS​

5.1. Socialinėse paskyrose mes talpiname informaciją apie save ir mūsų siūlomas paslaugas ir su tuo susijusias naujienas. Jose galime organizuoti konkursus, reklamines kampanijas, klientų apklausas, dalintis laisvų darbo vietų skelbimais.

5.2. Svarbu nepamiršti, kad Socialinių paskyrų naudotojams taikoma ne tik ši Privatumo politika, tačiau ir socialinių tinklų, kuriuose yra Socialinės paskyros, valdytojų privatumo politikos, taisyklės bei naudojimosi sąlygos. Kai Jūs susisiekiate ir bendraujate su mumis Socialinėse paskyrose, mes galime matyti tam tikrą Jūsų, kaip paskyros naudotojo, informaciją, priklausomai nuo paskyros naudotojo pasirinktų socialinio tinklo privatumo nustatymų, pavyzdžiui, profilio vardą, pavardę, atvaizdą, lytį, el. pašto adresą, vietovę, jei šią informaciją Jūs nustatote kaip viešai prieinamą. Jūsų, kaip Socialinės paskyros naudotojo, skelbiama informacija, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nuostatų, gali būti paskelbta viešai (pavyzdžiui, parodoma mūsų konkrečioje Socialinėje paskyroje), jeigu Jūs skelbiate informaciją bendraudamas su mumis Socialinėse paskyrose.

6. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

6.1. Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

6.2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes laikomės galiojančių teisės aktų, įskaitant BDAR, reikalavimų:

6.2.1. Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome kitais su jais nesuderinamais tikslais;

6.2.2. Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

6.2.3. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais (pavyzdžiui, tam kad galėtume suteikti Jūsų poreikius atitinkančias paslaugas) mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga;

6.2.4. Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;

6.2.5. Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų kitaip nei nurodyta Privatumo politikoje ar kituose viešai skelbiamuose mūsų dokumentuose;

6.2.6. Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mūsų taikomos Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis;

6.2.7. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų.

7. KAM IR KADA PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

7.1. Kitiems duomenų valdytojams ar tvarkytojams mes perduosime Jūsų Asmens duomenis tik taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

7.2. Svetainėje ir (ar) socialiniuose tinkluose paskelbtą informaciją gali peržiūrėti kiti paslaugų naudotojai ir (ar) Socialinių paskyrų lankytojai. Iš Programėlės ir mūsų paslaugų naudotojų reikalaujame, kad jie laikytųsi mūsų nustatytų naudojimosi taisyklių. Mes taip pat pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei, vadovaudamosi taikytinais teisės aktais, to reikalauja teisėsaugos, baudžiamojo persekiojimo institucijos ar kitos institucijos, turinčios teisę duoti privalomus nurodymus dėl informacijos pateikimo.

7.3. Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti:

7.3.1 Mūsų partneriams ar konsultantams, pavyzdžiui, laboratorijoms, su kuriomis Hila yra sudariusi paslaugų teikimo sutartį dėl užsakomų tyrimų atlikimo, serverių prieglobos, duomenų centrų, debesijos, aptarnavimo, IT, mokėjimo, audito ir apskaitos, klientų (pacientų) aptarnavimo, teisinių, mokestinių konsultavimo paslaugų, žalų administravimo, skolų išieškojimo, siuntų pristatymo paslaugų teikėjams. Iš duomenų tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus.

7.4. Kad galėtume skelbti Jūsų turinį socialinių tinklų paskyrose, teikiame Asmens duomenis socialinių tinklų platformų operatoriams. Toliau nurodytiems socialinių tinklų operatoriams Asmens duomenis perduodame už Europos Ekonominės Erdvės ribų:

7.4.1. Meta Platforms, Inc. (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui vadovaujantis Europos Komisijas priimtu sprendimu dėl tinkamumo perduodant duomenis į JAV);

7.4.2. Google, LLC (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui vadovaujantis Europos Komisijas priimtu sprendimu dėl tinkamumo perduodant duomenis į JAV);

7.4.3. X Corp. (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų);

7.4.4. LinkedIn Corporation (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui vadovaujantis Europos Komisijas priimtu sprendimu dėl tinkamumo perduodant duomenis į JAV).

​7.5. Nuolat vystome ir tobuliname Programėlę, Svetainę ir teikiamas paslaugas, kad užtikrintume mūsų tvarkomų Asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą, taip pat, kad galėtume užtikrinti Programėlės, Svetainės ir teikiamų paslaugų prieinamumą ir funkcionalumą. Dėl šios priežasties Jūsų Asmens duomenis perduodame paslaugų teikėjams, kurie teikia debesijos ir prieglobos paslaugas, IT saugumo, priežiūros ir technines paslaugas bei komunikacijos paslaugas, pavyzdžiui, Google LLC (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui vadovaujantis Europos Komisijas priimtu sprendimu dėl tinkamumo perduodant duomenis į JAV).

​7.6. Pagal taikytinus teisės aktus, teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, valstybės ar vietos savivaldos įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas. Šiems subjektams teikiame teisės aktų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;

​7.7. Jeigu prireiktų – įmonėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų uhealth verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms įmonėms.

8. KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?
 
Jūsų teisė
Ką ji reiškia

Teisė būti informuotam
 

Apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą mes Jus informuojame šioje Privatumo politikoje, kurią skelbiame Svetainėje ir Programėlėje. Tam tikrais atvejais norėdami detalizuoti, kaip mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, mes Jums galime pateikti ir atskirus informacinius pranešimus.

Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis

Turite teisę prašyti mūsų pateikti Jūsų Asmens duomenų, kuriuos tvarkome, kopiją. Esama tam tikrų išimčių, pavyzdžiui, kai turime suderinti kitų asmenų teises, todėl ne visada galite gauti visus mūsų tvarkomus Jūsų Asmens duomenis.

Teisė į Asmens duomenų ištaisymą

Savo Asmens duomenis galite peržiūrėti ir atnaujinti naudodamiesi savo paskyra Programėlėje. Taip pat turite teisę prašyti mūsų ištaisyti informaciją, kuri, Jūsų manymu, yra netiksli. Taip pat turite teisę prašyti mūsų papildyti informaciją, kuri, Jūsų manymu, yra neišsami.

Teisė į Asmens duomenų ištrynimą
(teisė „būti pamirštam“)
 

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų Asmens duomenis.

Teisė apriboti Asmens duomenų tvarkymą

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad Jūsų duomenys gali būti naudojami tik tam tikriems tikslams, pavyzdžiui, užtikrinti mūsų teisiniams reikalavimams arba siekiant įgyvendinti mūsų teises.

Teisė prieštarauti duomenų tvarkymui

Turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, jei juos tvarkome remdamiesi teisėtu interesu. Jums paprieštaravus, mes Jūsų Asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Teisė į Asmens duomenų perkėlimą

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti, kad Jūsų pateiktus Asmens duomenis perkeltume iš mūsų organizacijos į kitą arba informaciją pateiktume Jums. Tai taikoma tik Jūsų pateiktų Asmens duomenų atžvilgiu. Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja atitinkami pagrindai ir priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas pavojus.

Teisę atšaukti duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo

Turite teisę atšaukti duotą sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara (pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti).

8.1. Teisių įgyvendinimas.

8.1.1 Jei norite pasinaudoti bet kuriomis aukščiau išvardytomis savo teisėmis, galite su mumis susisiekti el. paštu: pagalba@uhealth.lt.

​8.1.2. Dėl saugumo priežasčių tam tikrais atvejais negalėsime patenkinti Jūsų prašymų neįsitikinę dėl Jūsų tapatybės, todėl galime Jūsų paprašyti įrodyti savo tapatybę, pavyzdžiui, pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją. Gavę prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti Jūsų pateikti kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą, atsiųsti prašymą paštu arba atvykti pas mus.

​8.1.3. Dalį savo kaip duomenų subjekto teisių Jūs galite įgyvendinti patys pakeisdami Programėlės paskyros nustatymus bei joje talpinamą informaciją. Atkreipiame dėmesį, kad pakeitus paskyros nustatymus ar talpinamą informaciją Programėlė gali neveikti ar veikti su trikdžiais.

​8.1.4. Mes paprastai neprašome jokio mokesčio už naudojimąsi Jūsų teisėmis. Tačiau teisės aktai mums leidžia imti pagrįsto dydžio mokestį arba atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą, jei jis akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis.

​8.1.5. Jei nenorite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, konkursų, apklausų organizavimo tikslais, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų, parašę el. laišką adresu pagalba@uhealth.lt, ar kitu Jums teiktoje žinutėje nurodytu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje).

​8.1.6. Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

9. NAUJIENOS IR TIESIOGINĖ RINKODARA

9.1. Mes galime siųsti mūsų pasiūlymus ir informaciją apie mūsų ir Hila paslaugas (tiesioginės rinkodaros pranešimus) Jūsų el. pašto adresu, telefono numeriu ir (ar) „push“ pranešimais Programėlėje, jeigu Jūs davėte mums sutikimą tai daryti. Jei užsiregistruojate Programėlėje ir neišreiškiate prieštaravimo, mes galime siųsti Jums pasiūlymus ir informaciją apie išimtinai mūsų teikiamas paslaugas Jūsų el. pašto adresu ir (ar) „push“ pranešimais Programėlėje. Tiesioginės rinkodaros pranešimus mes galime suasmeninti naudodami informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų paslaugomis, pavyzdžiui, kaip dažnai naudojatės Programėle, ir Jūsų paskyros nuostatas, kokį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

​9.2. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams (duomenų tvarkytojams), kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.

​9.3. Jei nebenorite gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, spustelėkite vieno iš mūsų el. laiškų poraštėje esančią nuorodą „Atšaukti prenumeratą“ arba atsisakykite jų parašydami mums el. paštu pagalba@uhealth.lt. Be to, savo pasirinkimus galite bet kada koreguoti pasinaudodami Programėlės privatumo nustatymais.

​9.4. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

9.5. Jūsų pateiktais kontaktais taip pat siunčiame su paslaugų užsakymu, suteikimu, vizitais, tyrimų rezultatais ir pan. susijusias žinutes. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam mūsų ir Hila paslaugų teikimui ir jie nėra laikomi reklaminiais pranešimais.

10. SLAPUKAI IR KITOS STEBĖJIMO TECHNOLOGIJOS

10.1. Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė Jums joje apsilankius išsaugo Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Dėl slapuko interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pavyzdžiui, registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o Jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome Jūsų naršyklėje ar įrenginyje, su Jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kita programinė įranga, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje Privatumo politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“.

​10.2. Mes naudojame slapukus informacijos srautų ir naudotojų elgesio analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti, taip pat siekdami užtikrinti Svetainės ir Programėlės tinkamą veikimą, jų tobulinimą, Jūsų pasirinktų nustatymų įsiminimą, siekdami personalizuoti Jums rodomą turinį, susieti Svetainę, Programėlę su Socialinėmis paskyromis.

10.3. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterio ar į kito įrenginio naršyklę būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis). Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite vadovautis šiam įrenginiui skirtomis oficialiomis instrukcijomis. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų Svetainės ir (ar) Programėlės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės ir (ar) Programėlės.

​10.4. Išsamesnė informacija pateikta adresu http://www.AllAboutCookies.org arba https://www.google.com/privacy_ads.html. Trečiųjų šalių slapukų naudojimą su reklama susijusiais tikslais galite išjungti apsilankę „Digital Advertising Alliance“ svetainėje https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.

​10.5. Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Svetainės veikimui užtikrinti, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Svetainės lankymą, įsiminti naudotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Svetainei, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą:

​10.5.1. Mes naudojame „Google Analytics 4“, „Google LLC“ teikiamą internetinės analizės paslaugą, kuri leidžia analizuoti, kaip naudojatės Svetaine, sudaryti šia analize paremtas ataskaitas, planuoti bei prognozuoti Svetainės ir paslaugų veiklą. „Google Analytics“ surinkti duomenys gali būti perduodami ir saugomi „Google LLC“ serveryje JAV. Svetainėje esame įdiegę IP anonimiškumą, tad ES valstybėse narėse bei kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose šalyse „Google LLC“ slėptų Jūsų IP adresą. Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir taip neleisti „Google Analytics“ analizuoti informacijos. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.  Taip pat galite neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, sukurtų slapuku ir paremtu tuo, kaip naudojatės Svetaine bei tvarkyti tokius duomenis atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

​10.5.2. „Google Tag Manager“ - programą, kuria naudojantis atliekamos interneto svetainių naudojimo analizės paslaugos. Slapukų sugeneruota informacija apie tai, kaip Jūs naudojate Svetainę (kartu su IP adresu), perduodama ir kaupiama Google serveryje JAV. Ši informacija naudojama analizuoti Jūsų naudojimąsi Svetaine, rengti ataskaitas apie Svetainės populiarumą jos operatoriui, teikti kitas su Svetaine ir jos naudojimu susijusias paslaugas. Google gali persiųsti šią informaciją tretiesiems asmenims, jei to reikalauja taikytini teisės aktai arba jei šie tretieji asmenys tvarko informaciją Google vardu. Google nesies Jūsų IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis. Daugiau informacijos: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en.

​10.5.3. „Google Ads” - produktas, kurį naudojame mūsų paslaugoms reklamuoti, informuotumui didinti ir Svetainės lankomumui didinti. Naudojamas pakartotinės rinkodaros tikslais, kad galėtume su Jumis vėl susisiekti taip pat šis įrankis leidžia jo pagalba surinktą informaciją analizuoti „Google Ads“ platformoje. Tai leidžia mums rodyti interesais pagrįstą reklamą Jums, kai Jūs naudojatės „Google” paslaugomis arba lankotės kitose svetainėse, taip pat naudojančiose šį įrankį. Tokiu būdu stengiamės rodyti jus dominančią reklamą, kad mūsų Svetainė ar pasiūlymai jums būtų įdomesni. Daugiau informacijos apie Google Ads: https://ads.google.com/home/how-it-works/.

​10.5.4. „Meta Pixel“ - naudojamas pakartotinės rinkodaros tikslais, kad galėtume su Jumis vėl susisiekti per 180 dienų, taip pat šis įrankis leidžia jo pagalba surinktą informaciją analizuoti „Ads Manager“ platformoje. Tai leidžia mums rodyti interesais pagrįstą reklamą Jums, kai Jūs lankotės socialiniame tinkle „Facebook“, „Instagram“ arba kitose svetainėse, taip pat naudojančiose šį įrankį. Tokiu būdu stengiamės rodyti jus dominančią reklamą, kad mūsų Svetainė ar pasiūlymai jums būtų įdomesni. Daugiau informacijos kaip veikia Meta Pixel: https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel.

​10.5.5. „Hotjar“ - analitinė ir grįžtamojo ryšio priemonė, leidžianti mums geriau suprasti, kaip naudojama Svetainė ir tobulinti jos naudojimo galimybes. Hotjar įrašo slapukus tam, kad padėtų mums sekti lankytojų veiksmus Svetainėje ir šie slapukai nekaupia jokios asmenį identifikuojančios informacijos. Daugiau informacijos: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-information.

10.5.6. „Amplitude” - analizės platforma, kuri padeda mums stebėti Svetainės lankytojus naudojant bendradarbiavimo analizę. Platforma naudoja elgsenos ataskaitas, kad įvertintų naudotojų sąveiką su produktais ir teikia įžvalgas, kad paspartintų darbą realiuoju laiku. Daugiau informacijos: https://amplitude.com/privacy.

10.5.7. „Intercom“ - yra debesijos pagrindu sukurta komunikacijos platforma, leidžianti mums realiuoju laiku bendrauti su programėlės naudotojais. Intercom mus suteikia naudotojo vardą, piktogramas ir profilius bei įrankius pokalbiams kurti ir redaguoti, žinutėms siųsti ir pan. Intercom įrašo slapukus tam, kad padėtų mums stebėti programėlės naudotojų veiksmus tam, kad būtų optimizuotas pokalbių laukelio funkcionalumas ir būtų užtikrinamas efektyvus Jūsų užklausų administravimas. Daugiau informacijos: https://www.intercom.com/legal/privacy.  
 

​10.6. Daugiau informacijos apie uhealth naudojamus slapukus yra pateikiama Svetainėje.

11. SUSISIEKITE SU MUMIS

​11.1. Jeigu Jums kyla bet kokių su šia Privatumo politika ar Jūsų Asmens duomenimis susijusių klausimų, visada galite su mumis susisiekti žemiau nurodytais kontaktais:

El. paštu: pagalba@uhealth.lt
Adresu: Vilniaus g. 31, LT-01402, Vilnius, Lietuva.

11.2. Jeigu turite atsiliepimų ar norite pateikti formalų skundą dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, kreipkitės aukščiau nurodytu el. pašto adresu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

​11.3. Be to, Jūs visada galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, todėl visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

 

SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRO PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Vertiname Jūsų privatumą ir asmens duomenų apsaugą, tad, šiame informaciniame pranešime (toliau – Pranešimas), paaiškiname kaip UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“ (toliau – Hila) tvarko Jūsų (Jūsų atstovaujamo asmens) asmens duomenis, kai Hila paslaugas užsakote ir (ar) gaunate naudojantis mūsų partnerio Upcoming Health, UAB, juridinio asmens kodas 305960587, adresas Vilniaus g. 31, LT-01402, Vilnius, Lietuva (toliau – uhealth) sukurta bei administruojama programėle uhealth (toliau – Programėlė).

1. Bendrosios sąlygos

1.1. Pranešime naudojamos sąvokos:

1.1.1. Asmens duomenys Pranešime reiškia bet kokią informaciją apie Jus (Jūsų atstovaujamą asmenį), kaip antai vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, el. pašto adresas, kitokie buvimo vietos duomenys, interneto identifikatoriai, fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymiai ir kita.

1.1.2. Specialių kategorijų asmens duomenys Pranešime reiškia duomenis apie sveikatą, rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat genetinius, biometrinius duomenis, kurie tvarkomi siekiant konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę arba duomenis apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.

1.1.3. BDAR Pranešime reiškia Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679.

1.2. Hila asmens duomenis tvarko laikydamasi BDAR ir kituose teisės aktuose nustatytų duomenų apsaugos ir tvarkymo reikalavimų.

1.3. Hila tvarko asmens duomenis automatiniu būdu, taip pat ir neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose (ligos istorijose ir (ar) kituose dokumentuose, sąrašuose, bylose ir kt.).

2. Asmens duomenų valdytojas

2.1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Hila – Uždaroji akcinė bendrovė „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“, juridinio asmens kodas 111508848, registruotos buveinės adresas V. Grybo g. 32, LT-10318 Vilnius, Lietuva, el. paštas info@hila.lt, tel. +370 5 247 6385.

2.2. Hila duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: el. paštas dap@hila.lt, tel. +370 5 247 6385, adresas V. Grybo g. 32, LT-10318 Vilnius, Lietuva.

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

3.1. Jūsų asmens duomenis Hila tvarko tokiais tikslais:

3.1.1. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ir apskaita;

3.1.2. Registracija paslaugoms, priminimas apie paslaugas;

3.1.3. Telefoninių pokalbių įrašymas, siekiant užtikrinti paslaugų kokybę;

3.1.4. Santykių su savanoriško sveikatos ir gyvybės draudimo bendrovėmis palaikymas;

3.1.5. Finansinės operacijos ir finansinė apskaita, mokėjimų, įsiskolinimų valdymas;

3.1.6. Pacientų skundų nagrinėjimas;

3.1.7. Vaizdo stebėjimas, siekiant užtikrinti asmenų saugumą ir turto apsaugą;

3.1.8. (Tik Jums sutikus) naujienų siuntimas, kokybės apklausų vykdymas, tiesioginė rinkodara, paslaugų tobulinimas ir reklama, žaidimų / konkursų organizavimas ir vykdymas. 

3.2. Tvarkyti asmens duomenis Hila turi teisę, jei yra bent vienas iš šių asmens duomenų tvarkymo pagrindų:

3.2.1. Jūs (arba Jūsų atstovas) davėte sutikimą tvarkyti asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas), pavyzdžiui, sutikimas gali būti duodamas registruojantis Programėlėje, pildant formas, skambinant telefonu ar pan. Jūs bet kada galite apsigalvoti ir atšaukti savo duotą sutikimą, apie tai pranešdami Hila;

3.2.2. Sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas), pavyzdžiui, kai kreipiatės dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Atkreipiame dėmesį, kad, nepateikus sutarties sudarymui bei vykdymui reikiamos informacijos, Hila negalės teikti visų ar dalies paslaugų, identifikuoti Jūsų, palaikyti su Jumis ryšio ir atlikti kitų teisės aktuose numatytų būtinų procedūrų;

3.2.3. Teisinės prievolės vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c) punktas), pavyzdžiui, LR Sveikatos priežiūros įstaigų, pacientų teisių, žalos atlyginimo pacientams įstatymuose Hila numatytų pareigų vykdymas;

3.2.4. Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas), pavyzdžiui, Hila interesas užtikrinti asmenų, kurie lankosi Hila patalpose, saugumą, paslaugų kokybę, veiklos organizavimą, prašymų administravimą.

3.3. Teikiant sveikatos priežiūros paslaugas Hila tvarko būtinus ir reikalingus duomenis apie pacientų (tame tarpe ir Jūsų) sveikatą. Duomenys apie pacientų sveikatą ir kiti specialių kategorijų asmens duomenys tvarkomi, remiantis Jūsų aiškiu sutikimu (BDAR 9 straipsnio 2 dalies a) punktas) ir kitais tvarkymo pagrindais, numatytais BDAR 9 straipsnio 2 dalies c), h) punktuose

4. Asmens duomenys, kuriuos tvarko Hila

4.1. Hila tvarko tokius Jūsų asmens duomenis teikdama Jums paslaugas:

4.1.1. Identifikaciniai duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, paciento identifikacinis numeris;

4.1.2. Kontaktiniai duomenys: adresas, tel. numeris, el. paštas;

4.1.3. Socialinis, profesinis statusas, šeiminė padėtis, pilietybė (šie duomenys tvarkomi, kai jie reikalingi asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, ryšiams su Jumis ar Jūsų atstovaujamu asmeniu nustatyti): profesija, išsilavinimas, šeiminė padėtis, globėjo (rūpintojo) duomenys, tautybė / pilietybė, nuolatinio gyventojo statusas;

4.1.4. Su asmens sveikatos priežiūros paslaugomis susiję duomenys: duomenys apie sveikatą, sveikatos priežiūrą, sveikatos priežiūros paslaugų naudojimą, gydymą, tyrimus, mokamas ir nemokamas paslaugas, registracijas, vizitus, draustumą, prisijungimus prie informacijos apie sveikatą, kita pacientų informacija;

4.1.5. Kiti duomenys: naudojimasis savanoriško draudimo (lizingo) paslaugomis, ginčų (pretenzijų) informacija, į vaizdo kamerų stebėjimo lauką patenkančių asmenų vaizdas (be garso), telefoninių pokalbių įrašai (kai pokalbiai įrašomi), turint Jūsų sutikimą rinkodarai - paslaugų pasirinkimai, atsiliepimai, informacija apie naujienlaiškio atidarymą, komentaras soc. tinkluose, jei tokį palikote.

4.2. Hila papildomai tvarko tokius Jūsų asmens duomenis gautus iš uhealth:

4.2.1. Identifikaciniai duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, ESBPI IS identifikacinis kodas. Taip pat, jei turite vaikų, globotinių ar esate atstovas asmenų, kurie yra tam tikroje srityje neveiksnūs – jų vardus, pavardes, asmens kodus, gimimo datas ir ESPBI IS identifikacinius kodus. Jei programėlėje pateikiate savo atvaizdą – tvarkome ir Jūsų atvaizdą;

4.2.2. Kontaktiniai duomenys: telefono numeris, el. pašto adresas;

4.2.3. Specialių kategorijų duomuo – biologinė lytis;

4.2.4. Kiti duomenys: unikalus įrenginio identifikacinis kodas, registracijos Programėlėje patvirtinimo laikas ir patvirtinimo tipas, Programėlėje vykdomos komunikacijos su Hila duomenys.

5. Asmens duomenų saugojimo terminas

5.1. Duomenys saugomi pagal vidines Hila procedūras, o kai jos nenustato termino:

5.1.1. Paslaugų teikimo laikotarpiu ir 10 (dešimt) metų po paslaugų teikimo pabaigos;

5.1.2. Pagal sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, pacientų teises, finansines operacijas ir finansinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintą Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę;

5.1.3. Neteisminio ginčo nagrinėjimo laikotarpiu ir 3 (tris) metus po tokio nagrinėjimo pabaigos; teisminių ginčų dokumentai saugomi ginčo nagrinėjimo laikotarpiu ir 10 (dešimt) metų po galutinio sprendimo įsiteisėjimo;

5.1.4. Vaizdo stebėjimo medžiaga saugoma iki 21 (dvidešimt vienos) dienos nuo vaizdo įrašo padarymo datos;

5.1.5. Telefoninių pokalbių įrašai saugomi iki 1 (vienų) metų nuo telefoninio pokalbio įrašymo;

5.1.6. Programėlėje vykdoma komunikacija su Hila, įskaitant susirašinėjimo žinutėmis turinį, iki 3 (trijų) metų nuo paskutinio konkrečios komunikacijos epizodo. Jei ištrinate savo paskyrą Programėlėje šiam terminui nesuėjus, iki paskyros ištrynimo;

5.1.7. Tiesioginės rinkodaros duomenys saugomi 2 (du) metus nuo pateikimo, nebent asmuo atšaukia savo duotą sutikimą. Tokiu atveju duomenys saugomi iki sutikimo galiojimo pabaigos.

5.2. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslais, jie yra sunaikinami pagal Hila nustatytą tvarką. 

6. Asmens duomenų teikėjai ir asmens duomenų gavėjai

6.1. Jūsų asmens duomenis Hila gauna:

6.1.1. Tiesiogiai iš Jūsų;

6.1.2. Iš kitų asmenų (pavyzdžiui, Jūsų artimųjų, paslaugas Jums užsakiusių ar jas apmokančių asmenų), draudimo ir kitų bendrovių, kurios siunčia Jus pasinaudoti Hila paslaugomis ar apmoka tokių paslaugų naudojimą, kitų gydymo įstaigų, valstybės įstaigų, viešų registrų ir informacinių sistemų (tokių kaip ESBPI IS (e. sveikata portalas), Valstybinės ligonių kasos, teritorinės ligonių kasos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie LR SADM („Sodra“), Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba);

6.1.3. Iš uhealth dėl sveikatos priežiūros paslaugų gavimo Jums registruojantis Programėlėje;

6.1.4. Jums naudojantis Hila paslaugomis (pavyzdžiui, tyrimų rezultatai), Jums kontaktuojant su Hila ar lankantis Hila (pavyzdžiui, telefoninių pokalbių įrašai).

6.2. Jūsų asmens duomenis Hila teikia duomenų tvarkytojams ir partneriams, kurie padeda Hila teikti sveikatos priežiūros paslaugas, tame tarpe – uhealth, tvarkyti elektroninę informaciją, finansinę apskaitą, saugoti duomenis, valdyti mokėjimus. Asmens duomenys taip pat gali būti teikiami draudimo bendrovėms, teikiančioms Jums savanoriško sveikatos draudimo paslaugą, valstybės, vietos savivaldos institucijoms, įstaigoms, viešiems registrams (pavyzdžiui ESBPI IS (e. sveikata portalas), Valstybinė ligonių kasa, teritorinės ligonių kasos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie LR SADM („Sodra“), Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, teismai, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms).

6.3. Visa informacija apie Jūsų buvimą Hila, Jūsų gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie Jus yra konfidenciali ir gali būti teikiama tik įgaliotiems asmenims, esant Jūsų (Jūsų atstovo) sutikimui ar institucijoms, be sutikimo, jei tokį teikimą nustato galiojantys teisės aktai.

7. Automatizuotų sprendimų taikymas

7.1. Jūsų sutikimu tvarkant asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienų siuntimas, atsiliepimai, apklausos), gali būti taikomas automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą. Tai Hila padeda parinkti ir taikyti efektyvesnius ir tikslingesnius rinkodaros veiksmus, kurie leidžia parodyti Jums aktualią ir ne per daug įkyrią reklamą. 

8. Jūsų teisės

8.1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:

8.1.1. Gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kurį atlieka Hila;

8.1.2. Susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko Hila;

8.1.3. Reikalauti ištaisyti ar papildyti neišsamius Jūsų asmens duomenis, kuriuos turi Hila;

8.1.4. Reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, esančius Hila;

8.1.5. Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

8.1.6. Nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi;

8.1.7. Į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą;

8.1.8. Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt/lt/).

8.2. Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis, kai šie tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, įskaitant ir Jūsų sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

8.3. Šias teises įgyvendinti galite kreipdamiesi į Hila tiesiogiai ar el. paštu dap@hila.lt ir užpildydami atitinkamos formos prašymą. Esant būtinybei identifikuoti Jus, Hila turi teisę paprašyti pateikti asmens tapatybės dokumentą (kopiją).

9. Pranešimo keitimas

9.1. Šio Pranešimo nuostatos (išskyrus tas, kurios reikalauja Jūsų sutikimo) gali būti pakeistos rašytiniu Hila pranešimu. Taip pat, atskirais Hila pranešimais papildomai galite būti informuotas apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kuris neaptartas šiame Pranešime.

Daugiau informacijos apie Hila vykdomą asmens duomenų tvarkymą galima rasti Hila privatumo politikoje adresu www.hila.lt.

 

Sveikata - jūsų rankose

Rinkitės, kad jumis pasirūpintų labiau.